Merja Anis
Professor

Department of Social Research

merani@utu.fi

+358 29 450 2121

+358 50 570 8673

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4438-5427

Asiantuntijuusalueet
Monikulttuurinen sosiaalityö, lastensuojelu, lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaalityön erikoistumiskoulutus

Biografia

Tutkimus-, julkaisu- ja opetustyöni pääasiallisia teemoja ovat monikulttuurinen sosiaalityö, lastensuojelu, sukupuoli ja sosiaalityö sekä sosiaalityön etiikka.

Metodologinen orientaationi on laadullisessa tutkimuksessa.

Nykyisin vastaan lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutuksesta.

Ohjaan pro gradu-tutkielmia ja väitöskirjoja.

Vuonna 2008 valmistuneen väitöskirjani aiheena oli Sosiaalityö ja maahanmuuttajat - Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat.

Olen myös laillistettu sosiaalityöntekijä.Tutkimus

Ajankohtaiset tutkimusaiheeni ovat:

- Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä, Lampe-tutkimusprojekti: https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/lastensuojelun-asiantuntijuus-maahanmuuttajalasten-ja-perheiden-sosiaalityossa-lampe  

- Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus, Lanups-tutkimushanke: Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa, LANUPS-hanke | Sote-akatemia (utu.fi)

- Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä - sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus: https://sites.utu.fi/sote/yhteistyo-ja-hankkeet/hankkeet/nepsos-neuropsykiatrisesti-oireilevat-nuoret-palvelujen-pyorteissa/ Opetus

Kulttuurinen moninaisuus, maahanmuutto ja vähemmistökysymykset sosiaalityössä, sosiaalityö ja sukupuoli

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus

Pro gradu-tutkielmien ja jatko-opintojen ohjausJulkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-01-12 at 12:39