Jussi Lehtonen
FT


jussi.lehtonen@utu.fi

+358 29 450 4461

+358 50 326 3735

Kiinamyllynkatu 10

Turku

Office: 228


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-3836-688X

- Sote-akatemia, Turun yliopisto


- Katso lisätietoja LinkedIn-profiilistani


Areas of expertise
Koulutuksen kehittäminen; Koulutus; Opetus; Tulevaisuudentutkimus; Arkielämän tutkimus; Soveltava tutkimus; Avustajaeläimet; Eläinavusteisuus

Biography
Toimin koulutuksesta vastaavana tutkimuspäällikkönä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteisessä Sote-akatemiassa.

Vastuulleni kuuluu Sote-akatemian koko koulutustarjonta, sen kehittämisen johtaminen ja hallinnointi.
Koulutuskokonaisuus kattaa (maaliskuu 2021) kaikkiaan 55 opintopistettä vain Sote-akatemialle tuotettuja koulutussisältöjä. Opinnot on suunnattu sekä jatkuvan oppimisen tarjontana avoimen yliopiston kautta että Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Vastaan tästä laajasta kokonaisuudesta ja olen kehittämässä myös uusia koulutuksia. Työssäni korostuu yhteistyö yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa (esimerkiksi MOOC-opintojaksot). Teen myös post doc -tutkimusta tulevaisuuden eläinavusteisesta vanhusten hoivasta.

Olen työskennellyt Turun yliopistossa virka- ja työsuhteisena vuodesta 2000 alkaen, tästä ajasta kolme vuotta apurahalla väitöskirjaa tehden. Olen kiinnostunut koulutuksen kehittämisestä, opetuksesta ja opettamisesta sekä tulevaisuudentutkimuksen käyttämisestä osana työtäni ja tekemääni tutkimusta.

Minulla on laaja-alainen opettajan pätevyys ja monipuolinen kokemus opintojen kehittämisestä, suunnittelusta ja näiden johtamisesta. Käytän työssäni usein soveltavaa näkökulmaa ja pyrin tarjoamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden ratkaisuja sekä käytännön vaihtoehtoja. Osallistun myös Turun yliopiston esimiesvalmennukseen 2021.


Research
Olen kiinnostunut eläinten tarjoamista mahdollisuuksista ihmisten arkielämässä erityisesti hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta. Tutkimuskohteeni sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle, pääasiallisena fokuksena erilaiset vaihtoehtoiset tulevaisuudet.

Väitöskirjaani Suomen maaseudun palvelujen tulevaisuudesta seurasi post doc -tutkimukseni osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Eläinten toimijuus yhteiskunnassa" -tutkimushanketta. Tuossa tutkimuksessani käsittelin eläinten mahdollisuuksia vanhusten asumisessa ja hoivassa 2040-luvulla.

Toimin vuosikymmenen ajan oman tutkimushankkeeni Vankilat murroksessa johtajana; kohteena olivat Kakolanmäen vankilat Turussa sekä Konnunsuon vankila Lappeenrannassa. Tutkimushanke julkaisi yhteistyössä Turun vankilan kanssa laajan Kakolanmäestä kertovan historiikin vuonna 2016 (Harri Hakamäki / Jussi Lehtonen (toim.): Kakolan vankila 1853–2007).


Teaching
Opetuskokemukseni on yli 1000 tuntia, joka on kertynyt erityisesti kulttuurien tutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilta. Olen suorittanut yliopistopedagogiikan 60 op:n opinnot Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja minulla on laaja-alainen opettajan pätevyys. Noudatan konstruktiivisen oppimiskäsityksen näkökulmia opetuksessani ja koulutusta suunnitellessani. Olen kiinnostunut opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisestä, uusista opetusmenetelmistä sekä opiskelijoiden aktivoinnista. Muotoilen nykyisessä työssäni laajaa koulutuskokonaisuutta yhteistyössä yliopiston kaikkien kahdeksan tiedekunnan sekä monien ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opetuksen lisäksi olen säännöllisesti ollut kutsuttuna puhujana sekä monissa tilaisuuksissa että mediassa. Tarkempia tietoja näistä löydät LinkedIn-profiilistani (linkki yllä).


Publications
Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page


Last updated on 2021-30-03 at 02:24