Timo Toijala


  • lehtori, espanja (kieli- ja käännöstieteiden laitos)


titoija@utu.fi

+358 29 450 3217

+358 50 441 9355

Koskenniemenkatu 4

Turku


Asiantuntijuusalueet
Kääntäminen espanja–suomi–espanja; auktorisoitu kääntäminen; espanjan kielen modusten käyttö kielenoppijan teksteissä

Biografia

Kirjoitin ylioppilaaksi Tampereen lyseosta (Rellu) vuonna 1977. Samana vuonna pääsin Turun yliopistoon opiskelemaan romaanista filologiaa, jonka lisäksi olen opiskellut espanjaa, englantia ja yleistä kielitiedettä. FL-tutkinnon suoritin TY:ssä vuonna 2005. Espanjan kielen lehtorin tehtäviä olen hoitanut ensin määräaikaisena vuodesta 1998 ja vakituisena vuodesta 2006 alkaen.

Turun yliopiston lisäksi olen toiminut espanjan opettajana varsinaissuomalaisissa kansalais- ja työväenopistoissa, Turun kauppakorkeakoulussa, Turun aikuislukiossa ja useissa yrityksissä. Olen myös ollut käännöstoimiston osakas.

Olen auktorisoitu kääntäjä suomi–espanja–suomi ja ranska–suomi.Tutkimus

Olen kiinnostunut kääntämisestä yleisesti, kuten myös osana espanjan kielen omaksumista vieraana kielenä.Opetus

Turun yliopiston espanjan kielen oppiaineessa vastuualueeseeni kuuluu opintokokonaisuuksia niin perus-, aine- kuin syventävistä opinnoista. Syventävissä opinnoissa vastaan oppiaineemme osuudesta Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa (MKV).Julkaisut


Last updated on 2022-29-06 at 02:40