Leena Järveläinen


  • Information Specialist, Library (University of Turku Library)

Tietopalvelu ja opetus -tiimi

leena.jarvelainen@utu.fi

+358 29 450 2277

+358 40 839 8630

Naturankuja Yliopistonmäki

Turku


Turun yliopiston kirjasto

Turku University LibraryPublications


Last updated on 2022-12-08 at 16:14