Saara Hämälistö
 PhD (Medical Biochemistry)


saara.hamalisto@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-5348-4422

Webpage coming coon
Asiantuntijuusalueet
Lysosomit; solunulkoiset rakkularakenteet; B-solulymfooman patogeneesi; patologia; translationaalinen tutkimus

Biografia

FM, integriini-välitteinen soluadheesio syövässä adhesion: Jyväskylän yliopisto (2002-2007)

PhD in integrin adhesion and cancer: University of Turku (2007-2010)

Post-doc in lysosome functions in cancer, Cancer Society REsearch Center: 2014-2017 

Cell biologist: Department of Pathology (2017-2018)

Post-doc in immunology: 2021-2023

Principal investigator in pathogenic immune cell vesicles: 2023-Tutkimus

Elimistön soluissa sijaitsevat kalvorakkulat ovat tärkeitä sisäisiä viestinviejiä: ne kuljettavat molekyylejä oikeaan aikaan ja paikkaan ja siten säätelevät muun muassa solujen liikkumista sekä solun pinnan reseptorien toimintaa. B-solut puolustavat elimistöä erilaisilta vierasaineilta erilaisia kalvorakkularakenteita hyödyntäen: siten B-solujen rakkuloita aktivoivien mekanismien tunnistaminen on tärkeää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten lysosomaaliset sekä solunulkoiset rakkulat toimivat B-soluissa. Hyödynnämme lääkeaineita sekä erikoistunutta mikroskopiaa, jonka avulla tutkimme näitä rakenteita yksityiskohtaisesti. Tutkimusmateriaalina käytämme ihmisperäisiä B-soluja sekä B solu-lymfooma-, imukudos- ja verinäytteitä (potilas- sekä verrokkinäyte). Odotamme tutkimuksemme tuovan merkittävää uutta tietoa B-solujen aktivaatiosta immuunivasteessa. Suorituspaikkana on Turun yliopiston Biolääketieteen laitos sekä yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten laboratorioiden kanssa.Julkaisut


Last updated on 2023-07-09 at 02:23