Jenniliisa Salminen
PhD


jensal@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7285-9402

Asiantuntijuusalueet
Venäläinen kirjallisuus; lastenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus; venäläinen nykykirjallisuus

Biografia

Olen työskennellyt Turun yliopiston venäjän kielen oppiaineessa tuntiopettajana, yliopisto-opettajana,  yliopistonlehtorina ja tutkijana. Turussa myös väittelin tohtoriksi vuonna 2009 neuvostoliittolaisesta lasten fantasiakirjallisuudesta. Vapaa-ajallani luen muutakin kuin venäläistä kirjallisuutta.Tutkimus

Tutkin venäläistä lastenkirjallisuutta, fantasiakirjallisuutta ja nykykirjallisuutta. Minua kiinnostaa, miten kirjallisuudessa rakennetaan erilaisia maailmoja ja tapoja nähdä yksilö suhteessa ympäröivään maailmaan - tai miten kirjallisuuden kautta manipuloidaan ihmisten tapoja hahmottaa maailmaa. Fantasiakirjallisuudessa minua kiinnostaa toisaalta sen kulttuurisidonnaisuus, toisaalta sen mahdollisuus ylittää kulttuuri- ja sukupolvirajoja. Lisäksi olen kiinnostunut kielen ja kirjallisuuden opettamiseen liittyvistä metodologisista kysymyksistä.Opetus

Olen opettanut venäjän kielen oppiaineessa venäjän kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyviä kursseja. Aihepiirit vaihtelevat peruskielitaitokursseista kirjallisuuden historiaan ja venäläisen kirjallisuuden erikoiskysymyksiin.Julkaisut


Last updated on 2021-15-12 at 13:15