Camilla Wide
FT (PhD)


camilla.wide@utu.fi

+358 29 450 2881

+358 50 525 8629

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: 308


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-8845-9438

Camilla Wide (more extensive presentation, in Swedish)

Scandinavian Languages at the University of Turku

Publications (complete list, incl. publications before 2010)


Asiantuntijuusalueet
Nordiska språk (svenska, finlandssvenska, isländska); Talat språk; Variation; Interaktionell lingvistik; Institutionella samtal; Konstruktionsgrammatik; Variationspragmatik; Dialektologi; Datorförmedlad kommunikation

Biografia
Jag har varit professor i nordiska språk vid Åbo universitet sedan 2010. Före det var jag universitetslektor vid Helsingfors universitet (2006–2009), där jag blev fil.dr 2003 och fil.mag. 1994. Sedan 2020 är jag hedersdoktor vid Uppsala universitet. Utöver detta har jag en B.Phil.Isl.-examen i isländska som främmande språk från Islands universitet, där jag studerade 1991–1994. Under min skoltid var jag utbyteselev i Clovis West High School (1984–1985).


2003–2006 var jag koordinator för ett forskningsprojekt om finlandssvensk syntax vid Svenska litteratursällskapet i Finland och 2006–2009 hade jag finansiering för ett post doc-project om dialektsyntax från Finlands akademi (Helsingfors universitet). Jag har deltagit i flera nordiska forskningsprojekt och nätverk om språklig variation (NORMS, ScanDiaSyn, N'CLAV, SoNoGlo). Nyligen var jag ledare för Åbodelen av forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP), som finansierades av Riksbankens jubileumsfond 2013–2020 (se även https://youtu.be/HtXW6qm8tak).


Jag har varit ämnesansvarig professor i nordiska språk vid Åbo universitet sedan 2012. För tillfället är jag därtill medlem bl.a. av styrgruppen för Centrum för forskning om språk och välfärd och ledningsgruppen för samarbete kring Hälsa, diagnostik och läkemedelsutveckling. Vid Svenska litteratursällskapet i Finland är jag ordförande för Språkvetenskapliga nämnden. Jag är vidare medlem av redaktionsrådet för bokserien Topics in Address Research (John Benjamins) samt tidskrifterna Arkiv för nordisk filologi, Folkmålsstudier, Nordic Journal of Linguistics, Íslenskt mál, Orð og tunga, Språk och stil och Svenska landsmål och svenskt folkliv. 


Tutkimus
I min forskning undersöker jag främst olika aspekter av talat språk, grammatik och interaktion. Under de senaste åren har jag fokuserat på pragmatiska rutiner, t.ex. tiltalspraktiker. Jag har bl.a. redigerat antologin Address Practice as Social Action (Palgrave 2015) tillsammans med Catrin Norrby.


Pågående forskningssamarbete:
  • Interaktionell lingvistik
  • Variationspragmatik
  • Språk, flerspråkighet och välfärd
  • Digital kommunikation

Jag är också intresserad av konstruktionsgrammatik, dialektsyntax och historisk lingvistik och har varit redaktör för följande antologier och specialnummer: Konstruktioner i finlandssvensk syntax (Wide & Lyngfelt 2009), Språket i historien – Historien i  språket (Lehti-Eklund, Wide, Tiisala & Lamberg 2009), Nordic Languages and Linguistic Typology (Eriksen & Wide 2011) och Swedish Constructions (Lyngfelt & Wide 2014).


Opetus

  • Handledning (doktorsavhandlingar, magisteravhandlingar)
  • Spåkpolicy och språkideologier, Svenskan i samhället, Svenskan i Finland, Finlandssvenska
  • Svenskan i tal och samtal, Ungdomsspråk, Digital kommunikation
  • Samtalsgrammatik, Svensk syntaxJulkaisut
null
null
1/3
null
null


Last updated on 2021-26-11 at 14:11