Satu Lahti
Professor, PhD, Dental Specialist in Public Health, DDS

Department of Community Dentistry

satu.lahti@utu.fi

+358 29 450 2417

+358 40 701 2386

Lemminkäisenkatu 2

Turku

Työhuone: 437


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-3457-4611

Asiantuntijuusalueet
Hammashoitopelko; Suunterveyteen liittyvä elämänlaatu; Suunterveyden edistäminen

Biografia

Lisätietoa löydät liitteistä löytyvistä lyhyestä CV:stäni ja listaamistani 20 parhaasta julkaisustani. TutkimusTärkeimmät tutkimushankkeet selvittävät
hammashoitopelkoa, suunterveyteen liittyvää elämänlaatua, lasten ja nuorten
terveyskäyttäytymistä sekä kouluja suunterveyttä edistävinä toimijoina.
Tutkimusta tehdään hyödyntäen laajoja kansallisia aineistoja yhteistyössä
FinnBrain kohorttitutkimuksen (www.finnbrain.fi), Terveys 2000 ja
2011 -hankkeiden, Pohjois-Suomen kohortti 1966 –tutkimuksen yhteistyössä
kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Aikuisten hammashoitopelosta selvitetään pelon
esiintyvyyttä ja sen muutosta sekä pelkoon liittyviä tekijöitä, kuten
suunterveyttä, suunterveyteen liittyvää elämänlaatua, terveyskäyttäytymistä ja
psyykeen piirteitä. Lasten hammashoitopelosta selvitetään pelon synty- ja
välittymismekanismeja perheen sisällä. Tavoitteena on oppia hammashoitopelon syvällisen
ymmärtämisen lisäksi oppia ehkäisemään pelon syntymistä.Opetus

Vastaan oppiaineeni peruskoulutuksesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Toimin terveydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä Turun ja Tampereen yliopistoissa. Olen toiminut opetuksesta vastaavana varajohtajana Oulun ja Turun yliopistoissa. Minulla on pedagogista koulutusta ja olen suorittanut hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyden.Julkaisut
null
null
1/8
null
null


Last updated on 2022-09-12 at 01:21