Kaisa-Riitta Aho


Asiantuntijuusalueet
kuntosali; liikunta; kehollisuus, eletty yhdenvertaisuus; liikunnanfilosofia; sukupuolentutkimus; liikuntapedagogiikka

Biografia

Aloitin jatko-opintoni Turun yliopistossa vuonna 2017. Taustani on teoreettisen filosofian, estetiikan, kulttuurien tutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen oppiaineissa, mutta myös käytännön liikunnanohjaamisen arjessa. Olen toiminut pitkään liikunta-alan yrittäjänä ja freelancerina.

Olen tehnyt tutkimustani Turun yliopiston tohtoriohjelma Junon rahoituksella sekä Eemil Aaltosen säätiön osavuotisella apurahalla. Tätä nykyä työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesissa viestinnän asiantuntijana liikunnan edistämisen projektien parissa.Tutkimus

Väitöstutkimukseni keskittyy sukupuolittuneisiin kuntoliikunnan kokemuksiin. Fokusoin tapaustutkimuksen omaisesti kuntosaliharjoittelun ja ryhmäliikunnan monitoimijaiseen kenttään sekä niiden puitteissa syntyviin liikkujakokemuksiin. Käsittelytapani tuo liikunnanohjaajien, liikkujien ja tutkijakehoni näkökulmat vuoropuheluun keskenään. Artikkelit yhteen kokoavina käsitteinä toimivat keho, kokemus ja valta, joita artikkeliväitöskirjani tekstit lähestyvät eri suunnista.

Tutkimukseni kiinnittyy liikunnanedistämistyöhön liittyvään keskusteluun. Tuottamani tutkimustiedon arvo on sen sovellettavuudessa käytännöllisiin kysymyksiin siitä, miten parantaa liikkujien viihtymistä ja huomioida yhdenvertaisuus liikunnan arjessa.

Julkaisut


Last updated on 2023-05-02 at 21:40