Jenni Karimäki
VTT, Doc.Sos.Sci, erikoistutkija


jenni.karimaki@utu.fi

+358 50 596 9412

Assistentinkatu 7

Turku

Työhuone: 257


Asiantuntijuusalueet
poliittinen historia, puoluehistoria, aatehistoria, liberalismin historia, konservatismin historia, vihreän liikkeen historia

Biografia
Työskentelen Turun yliopistossa erikoistutkijana Eduskuntatutkimuksen keskuksessa, filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella. Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori Turun yliopistosta poliittisen historian oppiaineesta. Maisterin tutkintoni suoritin vuosina 2000-2007 Tampereen yliopistossa historiatieteen laitoksella. Ylioppilaaksi olen kirjoittanut Nokian lukiosta.

Tutkimus
Väittelin tammikuussa 2016 Kansallisen edistyspuolueen ja liberalismin historiasta Suomessa sotien välisellä ajalla.Tutkimus keskittyi erityisesti edistyspuolueen kansallisen eheytymisen politiikan kaaren hahmottamiseen sekä suomalaisen sotien välisen ajan liberalismin analysointiin. Post doc-tutkimukseni käsittelee suomalaisia vihreitä kotimaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Tutkimuksessani sijoitan vihreät osaksi niin suomalaista puoluekenttää kuin yleiseurooppalaista vihreää puolueperhettä. Vihreitä käsittelevän tutkimukseni jälkeen tutkimukseni tulee kohdistumaan jälleen suomalaisen liberalismin historiaan. Tällä kertaa itsenäistymisestä EU-Suomeen. Olen siis poliittisen historian ja politiikan tutkija, jonka erityisala ja intohimo ovat puolue- ja aatehistoria.

Julkaisut
null
null
1/4
null
null


Last updated on 2022-26-01 at 13:08