C1 Scientific book
Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum
List of Authors: Maria Jarl, Linda Rönnberg
Edition name or number: 3. uppl.
Publication year: 2019
Number of pages: 280
ISBN: 978-91-47-12777-1

Abstract

Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer
försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika
aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken
skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att
skolpolitiken inte bara handlar om politiska beslut i riksdag och
regering utan också om lärares och rektorers dagliga gärningar i skolan.
Skolpolitiken formas på olika nivåer i skolsystemet. Lärare och
rektorer är nyckelaktörer i dessa processer, men även politiska partier,
lärarförbunden och ministrar har viktiga roller. Boken Skolpolitik –
från riksdagshus till klassrum fokuserar på fyra
skolpolitiska huvudfrågor: makten över skolan som organisation, skolans
uppdrag, makten över lärare och rektorer, granskningen av skolans
verksamhet. I den andra upplagan har författarna reviderat samtliga
kapitel och uppdaterat innehållet med hänvisning till de senaste årens
skolpolitiska beslut. Den andra upplagan innehåller dessutom ett helt
nytt avsnitt om det politiska spelet om lärarlegitimationerna. Boken
vänder sig till studenter på lärar- och rektorsutbildningar, verksamma
rektorer och lärare, men också andra läsare med intresse för
skolpolitik.


Last updated on 2019-21-08 at 22:08