D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Hakkarainen, T., Hyvärinen, M-L. 1999. Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
List of Authors: Hakkarainen Tuula; Hyvärinen Marja-Leena
Publication year: 1999
ISBN: 951-39-0470-9


Last updated on 2019-21-08 at 21:23