A2 Review article in a scientific journal
Altistuminen astmaa aiheuttaville tekijöille työssä : suositukset terveystarkastuksista
List of Authors: Lindström Irmeli, Karvala Kirsi, Karjalainen Jussi, Kilpeläinen Maritta, Piirilä Päivi, Sauni Riitta, Tuomisto Leena E, Suojalehto Hille
Publication year: 2019
Journal: Lääkärilehti
Journal name in source: Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning
Volume number: 74
Issue number: 9
ISSN: 0039-5560

Abstract
Työterveyshuollossa tehdään alku- ja määräaikaistarkastuksia työntekijöille, jotka altistuvat hengitysteitse astmaa aiheuttaville tekijöille. Keskeistä on selvittää hengitystieoireet. Oireettomille tehdään vain harvoin spirometria ja allergiatutkimukset. Spirometriaan liitetään aina bronkodilataatiokoe. Jos epäillään ammattitautia, potilas lähetetään tutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai erikoissairaanhoitoon.

Last updated on 2019-20-07 at 07:44

Share link