A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä
Altistuminen astmaa aiheuttaville tekijöille työssä : suositukset terveystarkastuksista
Julkaisun tekijät: Lindström Irmeli, Karvala Kirsi, Karjalainen Jussi, Kilpeläinen Maritta, Piirilä Päivi, Sauni Riitta, Tuomisto Leena E, Suojalehto Hille
Julkaisuvuosi: 2019
Journal: Lääkärilehti
Tietokannassa oleva lehden nimi: Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning
Volyymi: 74
Julkaisunumero: 9
ISSN: 0039-5560

Tiivistelmä
Työterveyshuollossa tehdään alku- ja määräaikaistarkastuksia työntekijöille, jotka altistuvat hengitysteitse astmaa aiheuttaville tekijöille. Keskeistä on selvittää hengitystieoireet. Oireettomille tehdään vain harvoin spirometria ja allergiatutkimukset. Spirometriaan liitetään aina bronkodilataatiokoe. Jos epäillään ammattitautia, potilas lähetetään tutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai erikoissairaanhoitoon.

Last updated on 2019-21-08 at 20:36