G4 Doctoral dissertation (monograph)
Tausta, tekijä ja kieli : filologinen tutkimus Aitolahden koodeksin lainsuomennoksesta
List of Authors: Uusitalo Harri
Publisher: Turun yliopisto
Place: Turku
Publication year: 2019
Number of pages: 349
ISBN: 978-951-29-7668-3
eISBN: 978-951-29-7669-0

Abstract

Väitöskirjan tutkimuskohteena on Aitolahden koodeksiin sisältyvä lainsuomennos. Aitolahden koodeksi on 1600-luvulta peräisin oleva käsikirjoitus, joka sisältää kuningas Kristofferin lain suomennoksen lisäksi erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä. Tutkimus koostuu neljästä eri osa-alueesta: materiaalisten ja visuaalisten piirteiden tutkimuksesta, muihin lainsuomennoksiin vertaillen tehtävästä tekstintutkimuksesta, tekijäntunnistuksesta sekä lainsuomennoksen kielellisestä vertailusta 1600-luvun uskonnolliseen kieleen. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisimman tarkat tiedot käsikirjoituksen synnystä, tekijästä ja siitä, millä tavalla 1600-luvun lakisuomi eroaa saman aikakauden raamatullisesta suomesta. Kaikkia osatutkimuksia yhdistää samanlainen metodi: käsikirjoituksen mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen tarkastelu. Lisäksi tehdään vertailevaa tutkimusta muihin aineistoihin. Tutkimus antaa aiempaa tarkempaa tietoa Aitolahden koodeksin ajoituksesta ja valaisee 1600-luvun käsikirjoituskäytäntöjä. Tutkimus myös osoittaa, että vanhojen lainsuomennosten kopiointiperinne on ollut tunnettua monipuolisempi. Tekijäntunnistus puolestaan osoittaa, että aiemmin tekijäspekuloinnin kohteena olleen Hartvig Speitzin ei voida osoittaa olevan tekstin takana. Tutkimus täydentää myös kokonaiskuvaa siitä, miten vakiintumatonta lakikieli on ollut verrattuna saman aikakauden uskonnolliseen kieleen.


Last updated on 2019-20-07 at 11:05