A1 Journal article – refereed
Kosteikko- ja vesilintujen lajirunsaus ja parimäärät sekä vesilintujen poikuemäärät maatalousalueen kosteikoilla. Species and pair numbers of waterbirds and waterfowl and brood numbers of waterfowl in agricultural wetlands.
List of Authors: Rönkä M, Arzel C, Tolvanen H, Tirri I-S, Kamppinen M, Vihervaara P, Aarras N
Publisher: Suomen Riistanhoitosäätiö
Place: Helsinki
Publication year: 2015
Journal: Suomen Riista
Volume number: 61
Number of pages: 17


Last updated on 2019-21-08 at 23:00