O2 Muu
Abstrakti / Esitelmä: Kyläasiamies asiantuntijana maaseudun ja kyläyhteisöjen alueellisessa kehittämistyössä ja lähidemokratiassa – Poliittinen maantiede - Maantieteen päivät 2013 - Nykyajan alueelliset ilmiöt (Vaasan yliopisto)
Alaotsikko: Poliittinen maantiede - Maantieteen päivät 2013 - Nykyajan alueelliset ilmiöt (Vaasan yliopisto)
Julkaisun tekijät: Lundgren Maija

Julkaisuvuosi: 2013

Tiivistelmä
Esitelmässäni käsittelen lähidemokratian ilmenemistä kylissä, ja kyläläisten sosiaalisissa sekä toiminnallisissa vuorovaikutussuhteissa erityisesti maakunnallisten kyläasiamiesten toiminnan näkökulmasta. Suomalaista maaseutua ja kyläyhteisöjen sosiokulttuurista ympäristöä ravistelevat nykypäivänä voimakkaat muutoksen ja murroksen paineet. Valtakunnallisessa maaseutupoliittisessa keskustelussa nousevat väistämättä esiin virkamiesten, päättäjien sekä maaseudun alueellisessa kehittämistyössä vaikuttavien kyläasiamiesten kasvava huoli maaseudun ja kyläyhteisöjen autioitumisesta, työvoiman siirtymisestä suuriin kaupunkikeskuksiin, infrastruktuurin ja palvelujen häviämisestä sekä maaseutukylien asukkaiden omaehtoisen ja paikallisen vuorovaikutteisuuden sekä yhteisöllisen talkoohengen ja kylätoiminnan näivettymisestä. Alueellisen lähidemokratian diskurssissa kyläasiamiesten roolin merkitys maaseutupoliittisessa toimijuudessa on nykypäivänä korostunut. Kyläasiamiesten aseman keskeisyys sosiaalisten yhteistyöverkostojen rakentajana maakuntien edustajien ja kyläläisten välillä sekä kyläasiamiestoiminnan vaikutus etenkin kylätoiminnan aktivoimisessa on myös noussut huomionarvoiseksi puheenaiheeksi.   

Väitöstutkimuksessani ”Kyläasiamies asiantuntijana maaseudun ja kyläyhteisöjen alueellisessa kehittämistyössä” käsittelen valtakunnallisen kylätoimintayhdistyksen Suomen Kylätoiminta ry:n alaisuudessa vaikuttavien maakunnallisten kyläasiamiesten asemaa ja merkitystä suomalaisella kylätoimintakentällä.  
Heidän näkökulmansa kautta tarkastelen alueellista lähidemokratiaa, kyläyhteisöjen sosiaalisuutta ja maaseudun tulevaisuuden visioita.     


Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-21-08 at 20:43