A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä
Alaraajan valtimoverenkiertohäiriön ennuste, erotusdiagnostiikka ja hoito
Julkaisun tekijät: Jalkanen Juho, Hakovirta Harri
Julkaisuvuosi: 2019
Journal: Lääkärilehti
Tietokannassa oleva lehden nimi: Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning
Volyymi: 74
Julkaisunumero: 17
ISSN: 0039-5560

Tiivistelmä

Alaraajan elinkelpoisuutta uhkaava verenkierron häiriö tulee tunnistaa ja potilas ohjata kiireiseen hoitoon.

Maksimaalinen sydän- ja verisuonitautien sekundaariehkäisy vähentää alaraajavaltimotautia sairastavien kardiovaskulaarista kuolleisuutta ja sairastuvuutta.

ABI-mittaus (ankle/brachial index) on keskeinen kardiovaskulaarisen riskin mittari ja diagnostiikan kulmakivi.


Last updated on 2019-21-08 at 21:15