A1 Journal article – refereed
Ikäluokkien eteneminen koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla - sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa.
List of Authors: Kivinen Osmo, Hedman Juha
Publisher: Palkansaajien tutkimuslaitos
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Journal: Talous & yhteiskunta
Volume number: 47
Issue number: 2

Abstract

Suomi on maailman kärkimaita korkeakoulututkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuuksissa, mutta sukupuolten


väliset erot ovat OECD-maiden suurimpia. Suomen kaltaisista kärkimaista esimerkiksi Sveitsissä ja Etelä-


Koreassa eroa sukupuolten välillä ei esiinny. Koulutuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä on, miten saada kummatkin


sukupuolet pysymään mukana koulutuksessa mahdollisimman pitkään ja hankkimaan sellaisia tietoja ja taitoja,


joiden varassa toiminta työssä ja muussa elämässä sujuu mahdollisimman hyvin. Tiettyä eriseuraisuutta


aiheuttaa myös korkeakoulutettujen naisten ja miesten urautuminen omien toimialojensa työtehtäviin etenkin


Helsingissä, mutta myös muissa yliopistokaupungeissa.Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-05 at 14:59