B1 Journal article
Vain yksi on tarpeen...
List of Authors: Kevät Nousiainen
Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
Publication year: 2019
Journal: Oikeus
Volume number: 48
Issue number: 1/2019Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-22-05 at 16:03