B1 Journal article
Oikeuden ja lainsäädännön monitieteinen tutkimus entistä tärkeämpää
List of Authors: Liisa Lähteenmäki, Jaakko Salminen
Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys
Publication year: 2019
Journal: Oikeus
Volume number: 48
Issue number: 1/2019


Last updated on 2019-22-05 at 15:48