E1 Popularised article, newspaper article
LALI-projektin kevätkuulumisia
List of Authors: Maarit Mutta, Pauliina Peltonen
Publisher: Leala, Kielen oppimisen tutkimuskeskus
Place: Turku
Publication year: 2019
Issue number: 26.4.2019

AbstractKielen oppimisen
tutkimuskeskuksen (Leala) johtoryhmän jäsenistä Maarit Mutta ja Pauliina Peltonen ovat mukana kansainvälisessä
ERASMUS+ -projektissa Language and literacy learning through art (LALI)
(2017–2020). Projektissa kehitetään uutta opetusmenetelmää, jossa
paikalliskieltä opetetaan aikuisille maahanmuuttajille taiteen avulla.
Kotoutumista tuetaan opettamalla luku- ja kirjoitustaitoa
sekä kieltä ja kulttuuria taiteen avulla museoissa ja luokkahuoneessa. Turun
yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos koordinoi tätä monikansallista
projektia Suomessa, ja Turun yliopiston lisäksi projektiin osallistuvat kolmannen
sektorin toimijat Élan Interculturel (projektin
vetäjä) ja De l’Art et D’autre
Ranskassa, Stand 129 (Caritas) Itävallassa
sekä Sopronin yliopisto Unkarissa. Suomessa LALI:n keskeiset yhteistyökumppanit ovat Turun kaupungin
Ulkomaalaisyksikön KOTO-palvelut sekä Turun taidemuseo.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 10:55