C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Pääkäsittely, todistelu ja tuomio – Oikeudenkäynti III
Alaotsikko: Oikeudenkäynti III
Julkaisun tekijät: Antti Jokela
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2015
Sivujen määrä: 878
ISBN: 978-952-14-2056-6
eISBN: 978-952-14-2601-8

Tiivistelmä


Kirja on ajantasaistettu ja uudistettu painos oikeudenkäyntiä käsittelevän teossarjan päätösosasta. Teoksessa käsitellään muun muassa riita- ja rikosasioiden pääkäsittelyä käräjäoikeudessa, asianosaisten läsnäoloa oikeudessa, todistajan oikeusasemaa, todistelumenettelyä ja todisteiden arviointia, oikeudenkäynnin kieltä ja aineiston tallentamista, oikeudenkäyntikulujen korvaamista, tuomiota ja sen vaikutuksia sekä muutoksenhakua hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen.
Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-29-01 at 11:14