D2 Article in a professional research book
Kupusienet. Gasteroid fungi
List of Authors: Tea von Bonsdorff, Mauri Lahti, Jukka Vauras, Seppo Huhtinen, Anna Liisa Ruotsalainen, Esteri Ohenoja, Lasse Kosonen, Pertti Salo
Publisher: Ympäristöministeriö
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Book title *: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019
ISBN: 978-952-11-4973-3
eISBN: 978-952-11-4974-0Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-09-05 at 13:30