B1 Journal article
Akateeminen kiusaaminen ja toksinen akateeminen kulttuuri
List of Authors: Anna-Elena Pääkkölä
Publication year: 2019
Journal: Tieteessä tapahtuu
Volume number: 4
Issue number: 4

Abstract

Akateeminen kiusaaminen on akateemisille
urille ominainen työpaikkakiusaamisen tapa, joka koskettaa jokaista
yliopiston parissa toimivaa: opiskelijoita, jatko-opiskelijoita,
tutkijoita, dosentteja, professoreja ja hallintoa. Yliopisto työpaikkana
ei ole poikkeava siinä, etteikö työpaikkakiusaamista olisi
havaittavissa. Toksinen akateeminen kulttuuri mahdollistaakin hyvin
erityisiä ongelmakäyttäytymisen muotoja, jotka ovat sekä tutkimusten
valossa että tavallisen havainnoinnin tasolla nousussa myös
suomalaisessa akateemisessa kulttuurissa.


     

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 10:40