O2 Other
Ulkomaisen työvoiman saatavuus joustavammaksi
List of Authors: Heidi Valtari
Edition name or number: www.maaseutupolitiikka.fi
Publisher: Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)
Publication year: 2019
Book title *: www.maaseutupolitiikka.fi
Title of series: Vaalit 2019

Abstract

Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä. Hankinnat ovat merkittäviä aluetalouden kannalta ja niiden vaikutukset moninkertaistuvat. Päätöksentekijän on toivottavaa tunnistaa paikallistalouden ja aluetalouden kehittymisen merkitys koko kansantaloudelle. Myös maaseutualueilla pienet ja pk-yrittäjät ovat niitä, jotka luovat uusia palveluita ja tuotteita sekä tuovat alueelle muun muassa elinvoimaa ja työpaikkoja. Siksi on suositeltavaa, että seuraavalla hallituskaudella päätetään pk-yrityksille soveltuvien julkisten hankintojen menettelytapojen ohjeistuksesta.


Last updated on 2019-20-07 at 05:39