D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Taiteilija-allianssi Suomeen
Julkaisun tekijät: Seppo Koskinen
Kustantaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2019
Sarjan nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
Numero sarjassa: 2019:2
ISBN: 978-952-263-614-0
eISBN: 978-952-263-614-0
ISSN: 1799-0351

Tiivistelmä

Taiteilija-allianssin perusajatuksena on pienentää kuilua vakinaisesti työllistettyjen ja freelancer-kentän välillä. Tämä tapahtuu luomalla ammattimaisesti toimiville ja allianssin jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille väliaikaisen työttömyyden sijasta ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko allianssiyhtiön täksi ajaksi tarjoaman työsuhteen muodossa.
Selvityksen mukaan Suomessa ei ole työ- eikä sosiaalioikeudellisia esteitä Ruotsissa ja Norjassa jo toimivan taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle. Selvityksessä esitetään aluksi kolmivuotista kokeilua siten, että taiteilijoista mukana olisivat näyttelijät, tanssijat ja muusikot. Allianssiyhtiön perustavat kyseisiä ammattiryhmiä edustavat ammattijärjestöt yhdessä heitä työllistävien työnantajien kanssa. Kokeilun avulla voidaan tarkentaa, täydentää ja tarvittaessa myös muuttaa allianssiyhtiön toiminnan yksityiskohtia.
Allianssiyhtiön toiminta edellyttää kolmivuotisien kokeilun osalta noin 5,5 miljoonaa euroa valtiorahoitusta. Osa rahoituksesta (noin 0,75 miljoonaa euroa) tulee hoitaa työttömyysturvamenojen pienentymisen myötä valtion budjetin sisäisenä siirtona.
Pohjoismaisen turvatason todellinen saavuttaminen edellyttää myöhemmin Suomessa allianssiin valittavien työntekijöiden määrän huomattavaa lisäämistä.Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-01-04 at 09:36