D4 Published development or research report or study
Kulttuuriympäristöalan asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke. Loppuraportti.
List of Authors: Maunu Häyrynen, Helena Lonkila, Katrina Virtanen
Publisher: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Publication year: 2019
Title of series: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja
Number in series: 55
ISBN: 978-951-29-7608-9


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 22:12

Share link