E1 Popularised article, newspaper article
Rakkaus on rikkaus
List of Authors: Kaisa Aro
Publisher: Porin yliopistokeskus
Place: Pori
Publication year: 2019
Volume number: 2019

Abstract

Matkailijoiden rakkaustarinoilla
kohti brändirakkauden ymmärtämistä

Matkailijoiden rakkaustarinoilla
kohti brändirakkauden ymmärtämistä

Rakkauden sanotaan olevan universaali ilmiö, ja voimmekin
rakastaa ihmisten lisäksi myös muita asioita. Rakkauden kohteena voi olla vaikka
lemmikkieläin, ideologia, aktiviteetti, kotipaikka tai brändi. Tuntuuko jokin
brändi sinusta erityisen mieluisalta? Tutkimuksesta riippuen on näyttöä siitä,
että 55‒89 prosenttia ihmisistä
rakastaa jotakin brändiä. 

Brändirakkaus on voimakasta emotionaalista kiintymystä brändiin,
joka tuntuu jollakin tavalla omalta ja samaistuttavalta. Usein rakas brändi
mahdollistaa yksilölle itsensä toteuttamisen. Sen avulla voidaan viestiä muille
ja henkilölle itselleenkin millainen on ihmisenä: ”Olen tiedostava kuluttaja, ostan  luomu-merkittyjä tuotteita” tai ”Olen todellinen Lapin kävijä, käyn
Ylläksellä”
. Rakkaaseen brändiin ollaan tyytyväisiä ja se koetaan
laadukkaaksi. Rakas brändi antaa myös nautinnon tunnetta ja iloa. Brändiin
liittyy muistoja ja unelmia, ja se halutaan mukaan elämän merkkihetkiin. Brändirakkaudessa
on kyse rakkauden tapahtumisesta, rakastamisesta,
ei niinkään pelkästä rakkauden tunteesta.

Brändirakkaus liitetään useimmiten perinteisiin brändeihin,
kuten vaate-, auto-, elintarvike- ja teknologiabrändeihin. Matkailukohteiden,
eli paikkabrändien, yhteydessä brändirakkaus on vielä uinuva ilmiö. Vaikka
rakkausteemaa tuodaankin paikkojen markkinoinnissa esiin, esim. I ♥ NYC tai Ei helpoin, mutta taatusti rakkain, ei
brändirakkautta kokonaisuutena ole vielä valjastettu matkailumarkkinoinnin
käyttöön. Tähän vaikuttanee osaltaan se, että paikkojen kohdalla brändirakkaus on
maailmanlaajuisesti melko tutkimatonta aluetta.

 Internal Authors/Editors

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-01-04 at 14:37