D4 Published development or research report or study
Hallinnollinen rikosten torjunta – mahdollisuudet ja rajat
List of Authors: Tatu Hyttinen, Liisa Lähteenmäki, Hanna Malik, Johanna Vanto, Jalo Vatjus-Anttila, Jussi Tapani
Publisher: Turun yliopisto
Publication year: 2019
Title of series: Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusraportteja ja katsauksia
Number in series: 1/2019


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 05:22