B1 Journal article
Kokoa suku muistelemaan! Kokemuksia Lempiäisten sukuseuran ja Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen yhteisestä tutkimushankkeesta.
List of Authors: Maija Mäki, Eija Schwartz
Publication year: 2019
Journal: GenosInternal Authors/Editors

Last updated on 2019-25-03 at 11:34