B1 Journal article
Eurooppalainen valtiosääntö
List of Authors: Janne Salminen
Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys
Publication year: 2019
Journal: Lakimies
Journal acronym: LM
Volume number: 117
Issue number: 2/2019Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:27