A3 Book chapter
Akateemisen luokanopettajakoulutuksen tulevaisuuden lähtökohdat
List of Authors: Rantala Jukka, Salminen Jari, Säntti Janne, Nikkola Tiina, Rautiainen Matti, Virta Arja, Kemppinen Lauri
Place: Jyväskylä
Publication year: 2013
Journal: Kasvatusalan tutkimuksia
Book title *: Salonkikelpoiseksi maisterikoulutukseksi. Luokanopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen akatemisoitumiskehitys 1970-luvulta 2010-luvulle
Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia
ISBN: 978-952-5401-66-0
ISSN: 1458-1094


Last updated on 2019-21-08 at 20:01

Share link