A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
(Kusen suihkulähteeseen!) – Videopelit ja sulkeutuneen ilmaisun taide
Alaotsikko: Videopelit ja sulkeutuneen ilmaisun taide
Julkaisun tekijät: Karhulahti Veli-Matti
Julkaisuvuosi: 2013
Journal: Wider Screen
Numero sarjassa: 1
Volyymi: 2013
Julkaisunumero: 1
ISSN: 1795-6161

Tiivistelmä
Artikkeli peilaa videopelaamisen ja taiteen suhdetta eri urheilumuotojen taiteellistamista koskevien filosofisten argumenttien kautta. Fokus on näin ollen pelisuorituksissa piilevässä ilmaisupotentiaalissa. Asetelma johtaa kulttuurimuodon vastaanottokokemuksen tarkasteluun, jossa yksinvideopelit havaitaan taiteen näkökulmasta poikkeukselliseksi näiden hybridiluonteensa vuoksi: yksinvideopelaaminen rakentuu ilmaisun mahdollistavalle suorittamiselle, jonka vastaanotto kohdistuu kuitenkin taiteen konventioista poiketen suorittajaan itseensä. Tämän ristiriitaisen yhdistelmän mukaisesti yksinvideopelaamista ehdotetaan sulkeutuneen ilmaisun taiteeksi, jota määrittää sen omalaatuinen vastaanottoluonne: yksinvideopelaaminen on ensimmäinen varteenotettava taidemuoto, jonka teokset luovat yksilöille ilmaisukeinoja ensisijaisesti näiden itsensä vastaanotettaviksi.


Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-20-07 at 16:51