A1 Journal article – refereed
(Kusen suihkulähteeseen!) – Videopelit ja sulkeutuneen ilmaisun taide
Subtitle: Videopelit ja sulkeutuneen ilmaisun taide
List of Authors: Karhulahti Veli-Matti
Publication year: 2013
Journal: Wider Screen
Number in series: 1
Volume number: 2013
Issue number: 1
ISSN: 1795-6161

Abstract
Artikkeli peilaa videopelaamisen ja taiteen suhdetta eri urheilumuotojen taiteellistamista koskevien filosofisten argumenttien kautta. Fokus on näin ollen pelisuorituksissa piilevässä ilmaisupotentiaalissa. Asetelma johtaa kulttuurimuodon vastaanottokokemuksen tarkasteluun, jossa yksinvideopelit havaitaan taiteen näkökulmasta poikkeukselliseksi näiden hybridiluonteensa vuoksi: yksinvideopelaaminen rakentuu ilmaisun mahdollistavalle suorittamiselle, jonka vastaanotto kohdistuu kuitenkin taiteen konventioista poiketen suorittajaan itseensä. Tämän ristiriitaisen yhdistelmän mukaisesti yksinvideopelaamista ehdotetaan sulkeutuneen ilmaisun taiteeksi, jota määrittää sen omalaatuinen vastaanottoluonne: yksinvideopelaaminen on ensimmäinen varteenotettava taidemuoto, jonka teokset luovat yksilöille ilmaisukeinoja ensisijaisesti näiden itsensä vastaanotettaviksi.


Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 23:24

Share link