B2 Book chapter
Metsänhoitajan metsä - puuta ja jotain muuta
List of Authors: Riikka Saarimaa
Edition name or number: Kalevalaseuran vuosikirja 73
Place: Helsinki
Publication year: 1994
Book title *: Metsä ja metsän viljaa
Title of series: Kalevalaseuran vuosikirja
Number in series: 73
Number of pages: 259
ISBN: 951-717-767-4
ISSN: 0355-0311

Abstract

On väitetty, että metsä merkitsee ammattilaisille yksipuolisesti taloudellisen hyödyntämisen kohdetta. Metsä olisi siis tärkeä ja merkityksellinen vain siksi, että siellä kasvaa puuraaka-ainetta. Seuraavassa on kysytty metsänhoitajilta itseltään, miten he kokevat metsän. Metsänhoitajilla tarkoitan tässä akateemisesti koulutettuja metsäasiantuntijoita, ja tarkastelu on rajattu Lounais-Suomessa työskenteleviin metsänhoitajiin. Olen tutkinut heidän ajatusmaailmaansa metsästä kognitiivisen antropologian viitekehyksen avulla.


Last updated on 2019-20-07 at 07:32