B1 Journal article
Kirja-arvio: Lempiäisten lapsuus ja nuoruus: Koskihaara, Niina & Mäki, Maija: Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Kansatiede, Turun yliopisto & Lempiäisten sukuseura ry. Scripta Aboensia 5. ISBN: 978-951-29-6904-3.
List of Authors: Toropainen Veli Pekka
Publication year: 2019
Journal: Genos
Issue number: 1Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 07:30