D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Uudistuva metsäyrittäjä - kuinka voit uudistaa bisnesmallisi
Julkaisun tekijät: Marikka Heikkilä, Hilkka Halla, Jukka Heikkilä
Kustantaja: Turun yliopisto
Paikka: Turku
Julkaisuvuosi: 2019
Sarjan nimi: Turun kauppakorkeakoulu julkaisuja, Sarja E
Numero sarjassa: 1:2019
ISBN: 978-952-249-555-6
ISSN: 2342-4796

Tiivistelmä

Metsäalalla eletään suuren muutoksen aikaa. Olet varmasti huomannut kuinka digitalisaatio, teollinen internet, mobiilisovellukset ja autonomisuus ja muut trendisanat vilisevät puheissa - myös metsäalalla. Teknologia kehittyy nopeammin kuin koskaan ja muuttaa jokaista liiketoiminnan osa-aluetta. Samaan aikaan ympäristövaatimukset, metsäpolitiikka ja asiakkaiden tarpeet muuttavat yritysten toimintaympäristöä. Yritysten on ryhdyttävä miettimään uusia arvonluomistapoja säilyäkseen mukana kilpailussa. Myös metsäyrittäjät ovat tilanteessa, jossa heidän on pakko tarkastella omaa osaamistaan ja liiketoimintaansa. Uudesta muuttuvasta toimintaympäristöstä voidaan rakentaa kilpailuetua, mutta jos muutokseen ei reagoida, siitä tulee enemminkin kilpailukykyä rajoittava tekijä. Tämä kirja on syntynyt Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa. Hanke käynnistyi kesällä 2016 ja se jatkui vuoden 2019 alkuun. Samoihin aikoihin tutkimme ja olimme mukana kehittämässä uusia pk-yritysten bisnesmalleja Euroopan Unionin rahoittamassa Envisionhankkeessa. Hyödynsimme sieltä saatuja oppeja ja tuotoksia metsäalalle sovitettuna. Uudistuva metsäyrittäjä -hanketta toteutettiin työpajamuotoisesti eri paikkakunnilla. Työpajoissa pohdittiin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä metsäyrittäjien kanssa. Muutoksen keskiössä ovat bisnesmallit, joilla on mahdollisuus luoda uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia metsäyrittäjille.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:57