B2 Book chapter
Terveystieteiden maisteriopiskelijoiden harjoittelu tukemassa kaatumisten ehkäisy -mallin implementointia Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla
List of Authors: Minnna Ylönen, Anniina Kaskinoro, Marja Kuusela, Riitta Suhonen
Publication year: 2018
Book title *: Harjoittelu akateemisen asiantuntijuuden kehittymisessä
Title of series: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja
Number in series: A79
ISBN: 978-951-29-7294-4
ISSN: 1236-7370


Last updated on 2019-20-07 at 10:37