B2 Book chapter
Ohjaus terveystieteiden opiskelijoiden harjoittelussa
List of Authors: Mika Alastalo, Leena Salminen
Publication year: 2018
Book title *: Harjoittelu akateemisen asiantuntijuuden kehittymisessä
Title of series: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja
Number in series: A79
ISBN: 978-951-29-7294-4
ISSN: 1236-7370


Last updated on 2019-20-07 at 07:29