A3 Book chapter
Nelikulmioiden hierarkiaa etsimässä – Eulerin diagrammeja luokanopettajaksi opiskelevien piirtäminä
List of Authors: Tomi Kärki
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:08