A3 Book chapter
Nelikulmioiden hierarkiaa etsimässä – Eulerin diagrammeja luokanopettajaksi opiskelevien piirtäminä
List of Authors: Tomi Kärki
Publication year: 2019
Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 15
ISBN: 978-952-5993-26-4
eISBN: 978-952-5993-26-4
ISSN: 1799-960X


Last updated on 2019-19-07 at 18:38