E1 Popularised article, newspaper article
Vad har strömmingen at berätta?
List of Authors: Marjut Rajasilta, Jari Hänninen, Katja Mäkinen
Publisher: Kalatalouden Keskusliitto
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Volume number: 1/2019

Abstract

Vid Skärgårdshavets forskninginstitut har man i över 30 år följt
upp strömmingen på Erstan. Strömmingproven återspeglar både förändringar
i miljön och fiskbeståndet.


Last updated on 2019-19-07 at 19:30