A1 Journal article – refereed
Evoluutiopsykologian soveltaminen kauppatieteissä
List of Authors: Piha Samuel, Lähteenmäki-Uutela Anu
Publisher: Liiketaloustieteellinen yhdistys r.y
Publication year: 2014
Journal: Liiketaloudellinen Aikakauskirja
Journal acronym: LTA
Volume number: 2014
Issue number: 2/2014
eISSN: 2242-4296

Abstract


Sovellettu evoluutiopsykologia valloittaa ihmistieteiden kenttää maailmanlaajuisesti. Tämä näkökulma tarjoaa suuria mahdollisuuksia myös kauppatieteisiin. Evoluutiopsykologinen tutkimus on kuitenkin suomalaisissa kauppakorkeakouluissa hyvin harvinaista, ja kauppatieteellinen yhteisömme uhkaa jäädä jälkeen globaalista kehityksestä.Tämän kirjoituksen tarkoitus on lisätä tieteenalamme edustajien tietämystä sovelletun evoluutiopsykologian mahdollisuuksista kauppatieteissä. Suomessa on syytä aloittaa nyt, koska muualla maailmassa se aloitettiin jo yli kymmenen vuotta sitten.Last updated on 2019-29-01 at 18:57