A1 Journal article – refereed
Sosiaalisen median vaikutus lääketieteen opiskelijoiden lukumotivaatioon
List of Authors: Ruohola A
Publication year: 2018
Journal: Duodecim
Journal name in source: Duodecim
Volume number: 134
Issue number: 17
ISSN: 0012-7183

Abstract

JOHDANTO. Sosiaalinen media on laajassa käytössä, mutta sen mahdollista vaikutusta lääketieteen opiskelijoiden lukemiseen ei tiedetä.

MENETELMÄT. Kevätlukukauden 2017 lastentautiopin opiskelijat muodostivat interventioryhmän, jonka lukemista verrattiin edeltävän syyslukukauden opiskelijoihin kurssin päätteeksi. Kevätlukukaudella suljetussa Facebook-ryhmässä kliininen opettaja laittoi sivulle 22 kliinistä aihetta, joista 16:een liittyi kuva ja kymmeneen internetlinkki. Tutkimus tehtiin Turun yliopistossa.

TULOKSET. Interventioryhmästä vähintään kerran viikossa luki 84 % (38/45) ja vertailuryhmästä 67 % (34/51) (p = 0,045). Interventioryhmästä 13 % (6/46) koki Facebook-sivun lisänneen lukemista ja 18 %:n (9/49) mukaan sivu oli hyödyllinen oppimisen kannalta. Molemmissa ryhmissä lukemista motivoi eniten kliininen työ. Oppikirja tai luento motivoivat lukemista heikosti. Vähiten motivoiva oli kevätlukukauden Facebook-interventio.

PÄÄTELMÄT. Sosiaalinen media ei tässä tutkimuksessa toteutetulla tavalla lisännyt lukemista. Viidennen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoiden tärkein motiivi lukea kurssin aikana on kliininen työ.


Last updated on 2019-20-07 at 10:47