A2 Review article in a scientific journal
Potilassimulaatio sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitotyön taitojen oppimisessa : kirjallisuuskatsaus
List of Authors: Pakkanen J, Stolt M, Salminen L
Publication year: 2012
Journal: Hoitotiede
Number in series: 2
Volume number: 24
Issue number: 2
ISSN: 0786-5686


Last updated on 2019-21-08 at 22:12