D2 Article in a professional research book
Aivojen kasvaimet
List of Authors: Terhi Tuokkola, Tuula Janatuinen
Publisher: Kustannus Oy Duodecim
Publication year: 2018
Book title *: Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet
ISBN: 978-951-656-784-9


Last updated on 2019-21-08 at 21:13