B1 Journal article
Yhdessä enemmän matemaattista osaamista: vanhempien ja varhaiskasvatuksen vaikutukset lapsen taitoihin
List of Authors: Anne Sorariutta
Publisher: Suomen psykologinen seura
Publication year: 2018
Journal: Psykologia
Volume number: 53
Issue number: 4


Last updated on 2019-20-07 at 10:29