D2 Article in a professional research book
Identifying the origin of bricks and roof tiles with pXRF, A Case study from medieval Turku, Finland
List of Authors: Tanja Ratilainen, Jussi Kinnunen
Publisher: Turun museokeskus
Place: Turku
Publication year: 2019
Book title *: Pitkin poikin Aurajokea – arkeologisia tutkimuksia
Title of series: Turun museokeskus raportteja
Number in series: 23
Number of pages: 26
ISBN: 978-951-595-208-0
eISBN: 978-951-595-207-3

AbstractTIILIEN JA KATTOTIILIEN ALKUPERÄN TUNNISTAMINEN
pXRF-MENETELMÄLLÄ – TAPAUSTUTKIMUS KESKIAJAN TURUSTATutkimuksessa selvitetään
alkuaineanalyysien avulla, valmistettiinko muuri- ja muototiiliä 1200-luvun
lopulla ja 1300-luvun alkupuoliskolla Turun seudulla vai tuotiinko niitä
muualta Koroisten ja Turun kaupungin rakennushankkeisiin. Lisäksi tarkastellaan
sitä, miten tiilien hankinta (muuritiilet, muototiilet, kattotiilet) kehittyi
1300- ja 1400-lukujen aikana. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tutkimus,
jossa tiilien ja kattotiilien alkuainekoostumuksen tutkimiseen käytettiin kannettavaa
röntgenfluoresenssianalysaattoria (pXRF).Työssä analysoitiin 20
tiiltä Koroistenniemeltä sekä 17 tiiltä ja 3 kattotiiltä Turun kaupungin
alueelta. Koroisten tiilet oli taltioitu Juhani Rinteen kaivauksissa (1900–1902)
ja kaupungin tiilet Varhainen Turku -hankkeen kaivauksissa (2005–2006). Vertailuaineisto
(40 kpl) koostui paikallisista ja tuoduista saviastioista ja tiilistä. Tuloksia
verrattiin myös paikallisten savien geologisiin koostumusanalyyseihin.Tulosten tulkinnassa
otettiin huomioon mm. ympäröivien maakerrosten mahdollisesti korkeat
raskasmetallipitoisuudet sekä kaliumin ja kalsiumin liukeneminen tiilen pinnasta.
Tämän vuoksi useista alkuaineista koostuvien ryhmien katsottiin yhdessä osoittavan
tiilen vierasta alkuperää. Vertailuaineiston perusteella ainoastaan raudan ja
kalsiumin tulkittiin yksin osoittavan tuontia.Aineistossa oli vähintään
9, mutta todennäköisesti kaikkiaan 13 tuotua tiiltä. Näiden joukossa oli
muototiiliä, mutta myös tavallisia muuritiiliä. Tiiliä tuotiin tiilenkäytön varhaisvaiheista
lähtien, 1200-luvun toiselta puoliskolta 1300-luvun alkupuoliskolle, mutta
edelleen käytön yleistyessä 1300-luvun toisella puoliskolla ja 1400-luvulla.
Tiiliä valmistettiin alusta lähtien myös paikallisesti.Tutkimusaineistossa oli
vain kolme kattotiiltä, minkä perusteella ei juurikaan voida tehdä luotettavia
johtopäätöksiä kattotiilien hankinnasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että
1400-luvulla kattotiiliä hankittiin sekä paikallisesti valmistamalla (73) että
tuomalla muualta (66?,67). Kattotiilien pinnoitteena käytettiin luultavasti lyijy-
ja kuparipohjaista (66, 67) sivelyä.Tutkimuksen perusteella
Turun seudulle ei keskiajalla saapunut ainoastaan tiilentekijöitä ja
muurareita, vaan myös tiiliä. On mahdollista, että tiiliä tuotiin, koska tänne
ei saatu tarpeeksi taitavia tiilenlyöjiä tai että paikallinen tuotanto ei riittänyt
täyttämään tarvetta. Tiilien harvinaisuus tai kalleus ei liene ollut syynä tuontiin.XRF-menetelmän käytön
etuihin voidaan laskea se, että näytteitä ei tarvitse kuljettaa analysaattorin
luo, mikä esimerkiksi mahdollistaa laitteen käytön kentällä. Näytteitä saadaan
myös analysoitua suhteellisen nopeasti isoja määriä. Toisaalta kannettavat XRF-analysaattorit
ovat edelleen melko hintavia, ja käyttäjän on toimittava Säteilyturvakeskuksen
valvonnan alaisena. Lisäksi eri laitevalmistajien laitteiden tulokset eivät ole
suoraan vertailukelpoisia keskenään.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 10:26