D4 Published development or research report or study
National Programme for Radiation Safety Research 2018-2022
List of Authors: Teemu Siiskonen, Maarit Muikku, Kari Peräjärvi, Filip Tuomisto, Juha Toivonen, Mika Valden, Tarmo Lipping, Jukka Lehto, Sauli Savolainen, Mika Kortesniemi, Peter Dendooven, Kai Nordlund, Jukka Juutilainen, JOnne Naarala, Sisako Salomaa, Jan Seppälä, Arja Kullaa, Paul Greenlees, Juha Röning, Heljä Oikarinen, Osmo Tervonen, Jaana Jurvansuu, Anssi Auvinen, Pietari Skyttä, Rami Vainio, Mika Teräs, Eeva Salminen, R. Aaltonen, P. Boström, A. Karlsson, V. Madekivi, Jani Keyriläinen
Publisher: Säteilyturvakeskus
Publication year: 2018
Book title *: National Programme for Radiation Safety Research 2018-2022
Title of series: STUK-A reports
Number in series: 262
ISBN: 978-952-309-429-1
ISSN: 2243-1888


Last updated on 2019-21-08 at 21:08